Cảnh báo: Tuyên bố cập nhật của cục nước về COVID-19

 

Cục nước Philadelphia gửi bản tin này vào  ngày 13 tháng 3 năm 2020 lúc 5 giờ 45 phút giờ địa phương.

 

dân Philadelphia:

 

Xin xem cập nhật quan trọng phía dưới về phản ứng liên tục của chúng tôi liên hệ trong trường hợp khẩn cấp bệnh dịch COVID-19.

 

Nếu quư vị câu hỏi, xin gọi số điện thoại (215) 685 6300 hoặc email đến waterinfo@phila.gov

 

Cảm ơn,

 

Cục nước Philadelphia

 

Tuyên bố cập nhật của Philadelphia về bệnh dịch COVID-19

 

Nước uống an toàn khách hàng sẽ không bị mất dịch vụ nước.

 

Cục nước Philadelphia tất cả biện pháp để bảo đảm cho nhân viên thể tiếp tục cung cấp nước uống an toàn sạch đối xử nước thải như phản ứng chính thức của thành phố liên hệ trong trường hợp khẩn cấp bệnh dịch COVID-19.

 

Sự an toàn của khách hàng nhân viên của chúng tôi, như mọi khi, sự ưu tiên cao nhất của chúng tôi,” ủy viên Randy Hayman nói. Trong khi chúng ta đối mặt với thách thức này cả một thành phố, cục nước muốn dân Philadelphia hiểu biết về sự mất tiếp cận với nước họ không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ không tắt nước của khách hàng muộn đống tiền cho đến ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cốt lơi quan trọng như nhiệm vụ của chúng tôi.

 

Ủy viên Hayman sở dịch vụ pḥng thí nghiệm của cục nước Philadelphia củng muốn cam đoan với khách hàng vi rút sẽ không va chạm đến sự an toàn của hệ thống cung cấp nước thành phố. Nước uống thành phố Philadelphia chất lượng cao an toàn để uống khách hàng không cần mua nước đóng chai. Chuyên gia quốc tế thông báo cho công chức y tế rằng vi rút COVID-19 không được phát hiện trong nước.

Phương pháp xử nước thông thường kể cả lọc khử trùng được sử dụngtất cả nhà máy nước uống của thành phố Philadelphia, tẩy hoặc làm con vi rút nguyên nhân COVID-19 mất hoạt động.

Chúng tôi tiếp tục kiểm tra theo dơi hệ thống cung cấp nước của chúng tôi 24/7 để bảo đảm nước chất lượng cao nhất dành cho dân Philadelphia.

Sự tắt nước được hoăn lại

Bắt đầu từ thứ hai ngày 16 tháng 3, cục nước Philadelphia sở tổng thu nhập sẽ làm việc cùng với nhau để xây dựng lại phục vụ nước cho tất cả khách hàng dân thương mại cho đến thứ sáu ngày 15 tháng 5 tiền thù lao xây dựng lại được từ bỏ.

 

Ngoài ra chúng tôi sẽ không tắt dịch vụ nước cho những tài khoản trễ hạn của dân thương mại cho đến ngày 15 tháng 5.

 

Dịch vụ nước của khách hàng dân bị tắt nước không tuân thủ theo đồng hồ tính cước cũng sẽ được xây dựng lại cho đến ngày 15 tháng 5.

 

Khách hàng bị tắt nước không sửa những khuyết điểm trong hệ thống ống nước nhân của họ cũng vẫn phải cần hoàn thành sự sửa chửa để hệ thống nước của họ được xây dựng lại.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp cập nhật theo sự cần thiết trên mạng của chúng tôi, www.phila.gov/water

 

Phục vụ tiếp tục

 

Lănh đạo cục nước đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố, tiểu bang liên bang nếu cần thiết.

 

Trong trường hợp cục nước cần nhân viên quan trọng duy nhất, toàn bộ hoạt động quan trọng sẽ tiếp tục không bị cản trở.

 

Tất cả sự kiện được hủy bỏ hoặc hoăn lại

 

Dựa trên sự hướng dẫn từ sở y tế công cộng của thành phố Philadelphia về COVID-19, ngoài ra dự dật thận trọng dành cho dân, cục nước Philadelphia hội làm vườn của tiểu bang Pennsylvania sẽ hủy bỏ tất cả hội thảo Rain Check được sắp xếp diễn ra vào ngày 18, 19, 21, 23 24 tháng 3. Chúng tôi xin lỗi cho bất sự bất tiện nào. Xin đăng dành cho những hội thảo thuộc về ngày sau trên mạng Rain Check.

 

Cuộc hội họp công đồng cung cấp cập nhật về Green City, kế hoạch xây dựng nước sạch dành cho sự quản về nước mưa củng bị hoăn lại trong thời điểm hiện tại.

 

Việc quét dọn đường phân nước được kế hoạch với cộng sự dành cho mùa xuân sau này củng thể bị ảnh hưởng. Xin sử dụng thông tin phía dưới dành cho thông tin mới nhất về những sự kiện này.

 

 

Cập nhật

 

dân được khuyến khích theo dơi cục nước Philadelphia trên Twitter Facebook (Philadelphia Water Department), nơi thông tin trường hợp khẩn cấp củng được chia sẻ.

 

Xin chia sẻ: đăng dành cho PWD email SMS cảnh báo

 

 

 

 

 

Dành cho thông tin mới nhất về phản ứng COVID-19 trong thành phố Philadelphia:

 

·       Gửi tin nhắn COVIDPHL đến 888-777 để nhận được tin nhắn cảnh báo miễn phí về thông tin COVID-19 cập nhật từ sở y tế công cộng thành phố Philadelphia văn pḥng quản trường hợp khẩn cấp.

 

·       Để được cập Nhật thêm xin đến http://Phila.gov/covid-19.