Tuyên bố và cập nhật của cục nước về COVID-19

Xin xem cập nhật quan trọng phía dưới về phản ứng liên tục của chúng tôi liên hệ trong trường hợp khẩn cấp bệnh dịch COVID-19.

Nếu quý vị có câu hỏi, xin gọi số điện thoại (215) 685 6300 hoặc email đến waterinfo@phila.gov

Cư dân được khuyến khích theo dõi cục nước Philadelphia trên TwitterFacebook, nơi thông tin trường hợp khẩn cấp củng được chia sẻ.

Dành cho thông tin mới nhất về phản ứng COVID-19 trong thành phố Philadelphia, thêm xin đến phila.gov/covid-19

Nước ở Philadelphia an toàn để uống và không bị ảnh hưởng bởi virus.

“Sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi, như mọi khi, là sự ưu tiên cao nhất của chúng tôi,” ủy viên Randy Hayman nói. “Trong khi chúng ta đối mặt với thách thức này cả một thành phố, cục nước muốn cư dân Philadelphia hiểu biết về sự mất tiếp cận với nước là họ không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ không tắt nước của khách hàng muộn đống tiền cho đến ngày 15 tháng 5, và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cốt lõi quan trọng như là nhiệm vụ của chúng tôi. “

Cập nhật

NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2020

Hoãn Cắt Nước Đến Ngày 10 tháng 7

Nếu quý vị không thể thanh toán tiền nước do ảnh hưởng của COVID-19, quý vị sẽ không bị cắt nước. Đăng ký để được hỗ trợ.

Sở Tài nguyên Nước Philadelphia (Philadelphia Water Department) và Cục Thuế Nước (Water Revenue Bureau) đang mở rộng các nỗ lực hỗ trợ cho khách hàng sử dụng nước sinh hoạt và thương mại đang nợ hóa đơn tiền nước: nếu quý vị không thể thanh toán hóa đơn của mình do tác động kinh tế từ COVID-19, quý vị sẽ không bị cắt nước cho đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020.

“Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” Ủy viên Randy Hayman phát biểu. “Tiếp cận với nước sạch là trọng tâm đối với sức khỏe cộng đồng và chúng tôi sẽ gia hạn việc ngừng cấp nước tạm thời, có hiệu lực đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020.”

Nếu quý vị không thể thanh toán tiền nước, vui lòng đăng ký Chương trình Hỗ trợ Theo bậc (TAP) ngay lập tức. Chúng tôi giảm giá các hóa đơn tiền nước dựa trên thu nhập hoặc Khó khăn Đặc biệt được cung cấp bằng tài liệu tại phila.gov/waterbillhelp.

Mặc dù chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giúp khách hàng, xin lưu ý rằng tất cả chủ tài khoản vẫn phải thanh toán hợp pháp hóa đơn của họ và nên thanh toán nếu có thể. Hóa đơn tiền nước tài trợ cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày tại Philadelphia.

Khó khăn Đặc biệt có thể giúp nhiều trường hợp do đại dịch gây ra.

Điều quan trọng là cung cấp tài liệu về tình hình tài chính hiện tại của hộ gia đình quý vị. Chúng tôi quyết định theo từng trường hợp cụ thể xem liệu quý vị có thể được giảm giá do Khó khăn Đặc biệt hay không. Chương trình giúp khách hàng không thể trả hóa đơn tiền nước do mất việc làm, nhập viện và các tình huống khác.

Tiền phạt và phí nộp muộn cũng tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới. Thành phố sẽ tiếp tục xem xét quyết định này dưới sự hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng.

Theo các biện pháp bảo vệ theo mùa tiêu chuẩn để tránh cắt nước vào mùa đông, chưa từng có khách hàng nào bị cắt nước vì không thanh toán kể từ tháng 11 năm 2019. Kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, hơn 15.000 tài khoản đã được khôi phục dịch vụ nước để hỗ trợ các nỗ lực y tế công cộng trong quá trình ứng phó với đại dịch.

Tác động Dịch vụ

Cục Thuế Nước có nguồn lực hạn chế, với nhiều nhân viên làm việc từ xa. Khách hàng có thể phải chờ thời gian xử lý lâu hơn đối với các đơn đăng ký hỗ trợ.

Đường dây nóng của Sở Tài nguyên Nước được mở cho các trường hợp khẩn cấp, nhưng thời gian chờ cuộc gọi có thể lâu hơn do các biện pháp an toàn tác động đến nhân viên: (215) 685-6300

Gửi email đến địa chỉ waterinfo@phila.gov đối với các vấn đề về nước, hoặc WRBHelpDesk@phila.gov đối với các vấn đề về hóa đơn.

Khách hàng cũng có thể liên hệ với @PhillyH2O hoặc @PhilaRevenue trên phương tiện truyền thông xã hội.

NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2020

Nước An toàn để Uống

Sở Thủy cục Philadelphia (Philadelphia Water Department) và Cục Dịch vụ Xét nghiệm (Bureau of Laboratory Services) muốn cam đoan với khách hàng rằng virus sẽ không ảnh hưởng đến an toàn của nguồn nước thành phố. Các phương pháp xử lý nước thông thường, bao gồm lọc và khử trùng được sử dụng tại tất cả các nhà máy nước uống của Philadelphia, loại bỏ hoặc khử hoạt tính của virus gây ra COVID-19.

Không cần xử lý hoặc lọc thêm tại nhà do coronavirus.

Chúng tôi vẫn kiểm tra và giám sát nước uống 24/7 để đảm bảo có nước chất lượng cao nhất cho cư dân Philadelphia.

Đình chỉ Cắt dịch vụ do Không thanh toán kéo dài đến ngày 1 tháng 6

Sở Thủy cục Philadelphia (PWD) và Cục Thuế Nước (WRB, Water Revenue Bureau) đã đồng ý hoãn mọi quyết định cắt dịch vụ cấp nước cho các khách hàng nước sinh hoạt và thương mại chưa thể thanh toán hóa đơn cho đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Thời hạn hoãn ban đầu được kéo dài thêm 16 ngày, giúp các tài khoản chưa thanh toán không bị cắt dịch vụ cho đến hết ngày 15 tháng 5.

Ủy viên Randy Hayman cho biết, “Trong lúc cộng đồng chúng ta thực hiện lệnh ở nhà, chúng tôi hiểu rằng có các hậu quả sâu rộng cho nhiều khách hàng. Để đảm bảo những người gặp khó khăn tài chính sẽ không bị mất nước cần thiết để uống, rửa tay, tắm rửa và nấu ăn, chúng tôi sẽ tạm thời đình chỉ cắt dịch vụ nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020”.

“Tuy nhiên điều rất quan trọng là quý vị nên trả hóa đơn nếu có thể, vì tất cả các hoạt động của chúng tôi đều dựa trên thu nhập đến từ hóa đơn nước. Mặc dù chúng tôi không cắt dịch vụ của mọi người, khách hàng vẫn sẽ nhận được hóa đơn và số dư đó sẽ vẫn cộng dồn khi sử dụng dịch vụ nước.”

Khách hàng không thể thanh toán hóa đơn của mình nên nộp đơn xin trợ giúp có tại phila.gov/waterbillhelp

Đơn xin Hỗ trợ bị Chậm và Thời gian Chờ Cuộc gọi

Khách hàng cần hiểu rằng thời gian xử lý đơn xin hỗ trợ khách hàng lâu hơn là do nguồn lực hạn chế dành cho nhân viên của Cục Thuế Nước làm việc từ xa.

Không Xả Khăn lau xuống Bồn cầu

Khi có nhiều khách hàng dùng khăn lau để sát trùng tay trong đại dịch, ngày càng có nhiều vấn đề do xả khăn lau xuống bồn cầu. Khách hàng được khuyên không nên xả xuống bồn cầu bất cứ thứ gì khác ngoài giấy vệ sinh. Ngay cả khăn lau được ghi trên nhãn mác là “có thể xả xuống bồn cầu” có thể gây ra thiệt hại đắt tiền cho ống nước ở nhà của quý vị và cống rãnh và nhà máy xử lý nước thải của sở.

Các chuyên gia của PWD đã phát hiện rằng ngoài khăn lau ướt và sát trùng, khăn lau em bé, khăn lau bề mặt, và khăn giấy đều gây ra các vấn đề về ống nước. Sử dụng giỏ rác và vứt khăn lau cùng với rác của hộ gia đình.

Găng tay và khẩu trang vứt trên mặt đất cũng có thể gây ra vấn đề về cống rãnh, vì vậy xin đừng vứt rác bừa bãi.

Tìm hiểu thêm: phillyh2o.info/coronavirus-wipes

Giấy phép Đặt đường ống

Trong thời gian Philadelphia đang ứng phó với COVID-19, chỉ có giấy phép thay thế dịch vụ nước và ống dẫn nước thải ra cống chính bị lỗi hiện tại mới được cấp trong trường hợp khẩn cấp. Điều này áp dụng cho cả dịch vụ nước Giấy phép Đình chỉ và Hàn Ống dẫn nước thải. Để có được các giấy phép này, vui lòng tham khảo quy trình được nêu trong tờ thông tin này.

Giấy phép Dự án

Sở Thủy cục Philadelphia (PWD) sẽ cho phép gia hạn ngày hết hạn của giấy phép và giấy phê duyệt dự án bị ảnh hưởng bởi lệnh Ở Nhà của Pennsylvania. Gia hạn thời gian chỉ áp dụng cho giấy phép và giấy phê duyệt do PWD cấp. Vui lòng liên hệ với các đơn vị trong danh sách để được hỗ trợ và tìm hiểu thông tin cụ thể:

Giấy phép/Giấy phê duyệtThông tin Liên hệ
Xem xét Kế hoạch SWpwd.planreview@phila.gov
Chương trình Dịch vụ tiện íchpwdur@phila.gov
Trước khi có giấy phépwtr@phila.gov
Kết nối hệ thống nướcwtr@phila.gov
Kết nối hệ thống cống rãnhwtr@phila.gov
Dữ liệu kiểm tra dòng chảywtr@phila.gov
ngày 25 tháng 3 năm 2020

Điều gì xảy ra trong trường hợp khẩn cấp

Sở Thủy Cục được yêu cầu chỉ có nhân viên thiết yếu. Tất cả các hoạt động cần thiết sẽ tiếp tục không bị gián đoạn.

Chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu các tác động tiềm ẩn, bao gồm thời gian chờ cuộc gọi dài hơn và phản ứng chậm trễ đối với các trường hợp khẩn cấp về nước như vỡ đường nước chính.

Tổng đài trợ giúp khách hàng

Tổng đài trợ giúp khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động với đội ngũ nhân viên hạn chế 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày một tuần, cho các cuộc gọi khẩn cấp.  Vui lòng thông báo các vấn đề như nước trên đường phố hoặc hỏng hóc chỉ khi thực sự cần thiết.

Chúng tôi sẽ không cắt nước của bạn vì chưa thanh toán, vì vậy hầu hết các vấn đề thanh toán đều có thể chờ đợi.  Nhiều vấn đề và câu hỏi về thanh toán có thể được xử lý thông qua MyPhillyWaterBill tại phila.gov/waterbill

Mất Nước

Chúng tôi sẽ không cắt nước vì chưa thanh toán ít nhất đến 15 tháng Năm.

Các đội công tác có thể phải cắt nước chảy vào nguồn để sửa chữa khẩn cấp.  Trong trường hợp cắt nguồn nước chính, khách hàng có thể bị mất nước mà không được báo trước.  Khi có thể, chúng tôi sẽ cho cư dân nhiều thời gian nhất có thể để chuẩn bị.  Xem báo cáo cắt nước ở đây: Bản đồ xây dựng  và gọi (215) 685-6300 nếu bạn không có nước.

Phục hồi nước

Đội công tác bắt đầu bật nước trở lại cho những khách hàng bị mất nước vì không trả tiền vào ngày 13 tháng 3.  Không có lệ phí.  Nếu bạn vẫn không có nước xin vui lòng gọi cho chúng tôi ngay.  Trong một số trường hợp, thanh tra viên có thể đã đến cơ ngơi của bạn và phát hiện ra tình trạng hệ thống ống nước không an toàn, chẳng hạn như nước chảy sẽ làm ngập nhà.

Thông báo về việc cho vay do hỏng hóc và khi khẩn cấp

Thợ ống nước và các nhà thầu tư nhân khác thực hiện sửa chữa khẩn cấp được miễn trừ các hạn chế của Thành phố đối với hoạt động kinh doanh.  Điều đó có nghĩa là nếu bạn có một vấn đề về hệ thống ống nước và cần thuê một nhà thầu thì không có hạn chế nào.

Đơn xin vay TRỢ GIÚP khẩn cấp không lãi suất vẫn được xử lý. Gọi đường dây nóng hoặc làm theo chỉ dẫn trên Thông báo về Hỏng hóc được gửi đến nhà bạn để bạn có thể giải quyết vấn đề của mình nhanh nhất có thể và không bị mất nước. Thông tin bổ sung và đơn xin TRỢ GIÚP có sẵn trực tuyến. Bạn cũng có thể gửi email đến văn phòng TRỢ GIÚP tại PWDHelpLoan@phila.gov hoặc gọi (215) 685-4901 để lại tin nhắn.

Các phí được miễn

Như một biện pháp tạm thời, tất cả các hình phạt và lệ phí trễ đối với hóa đơn nước đều được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới cho khách hàng nước thương mại và dân cư Philadelphia.  Thành phố Philadelphia sẽ tiếp tục xem xét quyết định này với sự hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng Philadelphia.

Dừng xây dựng

Tất cả các công việc không khẩn cấp đều bị hoãn lại, bao gồm các dự án thoát nước mưa xanh đã được trình bày cho các nhóm cộng đồng. Đối với những dự án đó, chúng tôi sẽ làm việc với cư dân để cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi đã hướng dẫn các đội công tác làm cho các công trình an toàn cho đến khi việc xây dựng có thể tiếp tục trở lại. Nếu bạn nghĩ rằng một công trình xây dựng không hoạt động không an toàn, xin vui lòng gọi (215) 685-6300 và chúng tôi sẽ điều tra.

An toàn cho Công nhân Sửa chữa Khẩn cấp

Các đội công tác của Sở Thủy cục Philadelphia nỗ lực để khôi phục nước cho tất cả các khách hàng khi có thể và có thể cần phải sửa chữa khẩn cấp trong phản ứng với COVID-19. Công nhân có thể cần nói chuyện với khách hàng hoặc cư dân tòa nhà để điều tra các vấn đề về vị và mùi, cung cấp hướng dẫn bật hoặc tắt nước, xác nhận tình trạng áp lực nước trong tòa nhà hoặc cung cấp hướng dẫn xả nước sau khi sửa chữa được thực hiện.

Để duy trì quy trình an toàn trong phản ứng với COVID-19, nhân viên Sở Thủy cục Philadelphia (PWD) được yêu cầu liên hệ với khách hàng để sửa chữa khẩn cấp sẽ tuân theo các thực hành hạn chế tiếp xúc (social distancing) và có thể sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) như găng tay, bảo vệ mắt và một bộ đồ bảo hộ hoặc mặt nạ.

Chúng tôi hiểu mối quan tâm của khách hàng của chúng tôi.  Bảo vệ sức khỏe của họ và đảm bảo nơi làm việc an toàn cho tất cả nhân viên PWD là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.

ngày 13 tháng 3 năm 2020

Nước uống an toàn và khách hàng sẽ không bị mất dịch vụ nước.

Cục nước Philadelphia có tất cả biện pháp để bảo đảm cho nhân viên có thể tiếp tục cung cấp nước uống an toàn và sạch và đối xử nước thải như phản ứng chính thức của thành phố liên hệ trong trường hợp khẩn cấp bệnh dịch COVID-19.

“Sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi, như mọi khi, là sự ưu tiên cao nhất của chúng tôi,” ủy viên Randy Hayman nói. “Trong khi chúng ta đối mặt với thách thức này cả một thành phố, cục nước muốn cư dân Philadelphia hiểu biết về sự mất tiếp cận với nước là họ không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ không tắt nước của khách hàng muộn đống tiền cho đến ngày 15 tháng 5, và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cốt lõi quan trọng như là nhiệm vụ của chúng tôi.”

Ủy viên Hayman và sở dịch vụ phòng thí nghiệm của cục nước Philadelphia củng muốn cam đoan với khách hàng là vi rút sẽ không va chạm đến sự an toàn của hệ thống cung cấp nước thành phố. Nước uống thành phố Philadelphia có chất lượng cao và an toàn để uống và khách hàng không cần mua nước đóng chai. Chuyên gia quốc tế thông báo cho công chức y tế rằng vi rút COVID-19 không được phát hiện trong nước.

Phương pháp xử lý nước thông thường kể cả lọc và khử trùng được sử dụng ở tất cả nhà máy nước uống của thành phố Philadelphia, tẩy hoặc làm con vi rút nguyên nhân COVID-19 mất hoạt động.

Chúng tôi tiếp tục kiểm tra và theo dõi hệ thống cung cấp nước của chúng tôi 24/7 để bảo đảm nước chất lượng cao nhất dành cho cư dân Philadelphia.

Sự tắt nước được hoãn lại

Bắt đầu từ thứ hai ngày 16 tháng 3, cục nước Philadelphia và sở tổng thu nhập sẽ làm việc cùng với nhau để xây dựng lại phục vụ nước cho tất cả khách hàng dân cư và thương mại cho đến thứ sáu ngày 15 tháng 5 và tiền thù lao xây dựng lại được từ bỏ.

Ngoài ra chúng tôi sẽ không tắt dịch vụ nước cho những tài khoản trễ hạn của cư dân và thương mại cho đến ngày 15 tháng 5.

Dịch vụ nước của khách hàng cư dân bị tắt nước vì không tuân thủ theo đồng hồ tính cước cũng sẽ được xây dựng lại cho đến ngày 15 tháng 5.

Khách hàng bị tắt nước vì không sửa những khuyết điểm trong hệ thống ống nước cá nhân của họ cũng vẫn phải cần hoàn thành sự sửa chửa để hệ thống nước của họ được xây dựng lại.

Chúng tôi sẽ cung cấp cập nhật theo sự cần thiết trên mạng của chúng tôi.

Phục vụ tiếp tục

Lãnh đạo cục nước đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang nếu cần thiết.

Trong trường hợp cục nước cần nhân viên quan trọng duy nhất, toàn bộ hoạt động quan trọng sẽ tiếp tục không bị cản trở.

Tất cả sự kiện được hủy bỏ hoặc hoãn lại

Dựa trên sự hướng dẫn từ sở y tế công cộng của thành phố Philadelphia về COVID-19, và ngoài ra dự dật thận trọng dành cho cư dân, cục nước Philadelphia và xã hội làm vườn của tiểu bang Pennsylvania sẽ hủy bỏ tất cả hội thảo Rain Check được sắp xếp diễn ra vào ngày 18, 19, 21, 23 và 24 tháng 3. Chúng tôi xin lỗi cho bất kì sự bất tiện nào. Xin đăng ký dành cho những hội thảo thuộc về ngày sau trên mạng Rain Check.

Cuộc hội họp công đồng cung cấp cập nhật về Green City, kế hoạch xây dựng nước sạch dành cho sự quản lý về nước mưa củng bị hoãn lại trong thời điểm hiện tại.

Việc quét dọn đường phân nước được kế hoạch với cộng sự dành cho mùa xuân sau này củng có thể bị ảnh hưởng. Xin sử dụng thông tin phía dưới dành cho thông tin mới nhất về những sự kiện này.

Cập nhật

Cư dân được khuyến khích theo dõi cục nước Philadelphia trên Twitter (@PhillyH2O) và Facebook (Philadelphia Water Department), nơi thông tin trường hợp khẩn cấp củng được chia sẻ.

Xin chia sẻ: đăng ký dành cho PWD email và SMS cảnh báo

Dành cho thông tin mới nhất về phản ứng COVID-19 trong thành phố Philadelphia:

  • Gửi tin nhắn COVIDPHL đến 888-777 để nhận được tin nhắn cảnh báo miễn phí về thông tin COVID-19 và cập nhật từ sở y tế công cộng thành phố Philadelphia và văn phòng quản lý trường hợp khẩn cấp.
Jump to Top